Terminoloji

CASA Terminolojisi

Bu yazıda CASA sistemleriyle ölçülen değişkenler için bazı standart terminoloji betimlenmektedir. SpermCell® raporunda elde edebileceğiniz parametrelere ek olarak CASA sistemlerinden elde edilecek raporlarda bulunan parametrelere ulaşabilirsiniz.

1. VCL, eğriçizgisel hız (curvilinear velocity ) (μm/s). Mikroskobik gözlem altında iki boyutta algılandığı gibi, bir sperm başının gerçek eğriçizgisel yolağı boyunca zamana göre ortalama hızı. Hücre canlılığının bir ölçümüdür.

2. VSL, doğrusal hız (rectilinear velocity ) (μm/s). Bir sperm başının, saptanan ilk konumuyla son konumu arasında çizilen düz çizgi boyunca zamana göre ortalama hızı.

3. VAP, ortalama yol hızı (average path velocity ) (μm/s). Bir sperm başının ortalama yolu boyunca zamana göre ortalama hızı. Bu yol, CASA cihazlarındaki algoritmalara göre eğri çizgisel traseyi düzleştirerek hesaplanır. Farklı CASA cihazları farklı algoritmalar kullandığı için, sistemlerin saptadığı değerler karşılaştırabilir düzeyde olmayabilir.

4. ALH, sperm başının lateral deplasman amplitüdü (μm). Sperm başının ortalama yoluna göre dış yana hareketinin boyutu. Ya maksimal değer veya bu deplasman amplitüdlerinin ortalaması olarak ifade edilebilir. Farklı CASA cihazları farklı algoritmalar kullanarak ALH’yi hesapladıkları için, sistemlerin saptadığı değerler karşılaştırabilir düzeyde olmayabilir.

5. LIN, doğrusallık (linearity ). Eğriçizgisel yolun doğrusallığı, VSL/VCL.

6. WOB, salınım hareketi (wobble ). O anki sperm hareket yolunun, ortalama yol etrafında salınım hareketinin ölçümü VAP/VCL.

7. STR, doğrusallık (straightness ). Ortalama hareket yolunun doğrusallık derecesi, VSL/VAP.

8. BCF, çaprazlama sıklığı (beat-cross frequency ) (Hz). Eğriçizgisel yolun ortalama yolu çaprazlama sıklığı.

9. MAD, ortalama açısal yer değiştirme (mean angular displacement ) (derece). Sperm başının eğri çizgisel yolu boyunca anlık dönüş açısının zamana göre ortalama mutlak değerleri.

Dikkat: Farklı CASA donanımları, bu motilite değişkenlerinin birçoğunu hesaplamak için farklı matematiksel algoritmalar kullanmaktadır. Tüm aletlerin ölçüm kriterlerinin denklik düzeyi henüz bilinmemektedir.

 

*Bu yazının tamamı WHO Laboratuvar El Kitabı- İnsan semeninin incelenmesi ve işlemlerden geçirilmesi 5. Basım Çevirisinin 155. ve 156. sayfalarından alınmış ve düzenlenmiştir. Kitabın tamamına ve verilen bilgilerin referanslarına http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44261/35/9789750011245_tur.pdf?ua=1sayfasından ulaşılabilir.
**Yazının başında kullanılan fotoğraf http://newshawktime.com web sitesinden alınmıştır.